دستگاه چسب پهن مدل 01 کد 10

توضیحات

توان وات
ویژگی‌های دستگاه چسب دستی
سایر توضیحات دستگاه برش اسان نوار چسب پارسا مناسب چسب های پهن پنج سانتی